اعضای هیأت مدیره‌ی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی در روز پنجشنبه مورخ 27/07/96 با آقای دکتر مجید خدابخش ، استاندار محترم آذربایجان شرقی دیدار کردند.

ابتدا آقاي مهندس نجاري ضمن معرفي انجمن به بخشي از فعاليت‌ها و توانمندي‌هاي انجمن و انتظارات انجمن اشاره كردند و به آموزش رايزنان بازرگاني 27 كشور در سازمان توسعه تجارت  توسط اعضاي هيأت مديره‌ي انجمن و به دادن گواهي اين دوره  اشاره كرده و ضمن اشاره به تأسيس دفتر در اقليم كردستان عراق و به تأليف كتاب‌هاي گرجستان، قزاقستان و داوري در خصوص صادرات خدمات فني و مهندسي اشاره كردند وضمن انتقاد از عدم انعقاد قرارداد سهولت كسب و كار خواستار مشاركت انجمن در مديريت و برنامه‌ريزي اعزام و پذيرش رويدادها و هيأت‌هاي تجاري شدن و همكاري منظم در برگزاري منظم جلسات كارگروه صادرات غيرنفتي و پيگيري مصوبات آن و هم‌چنين شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي شدند. ضمناً به فعالیت میز آذربایجان و تشکیل میزهای مختلف نیز اشاره کردند. آقاي دكتر خدابخش ضمن ابراز خرسندي از اين ديدار اظهار اميدواري كردند كه تعامل با بخش خصوصي افزايش يافته و منجر به افزايش صدور خدمات فني و مهندسي شود.

.

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59f6e0cdc54e9.jpg   

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59f6e0ba47877.JPG

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59f6e0a20515c.JPG

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59f6e03be21ac.JPG

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59f6e02747824.JPG

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59f6dfa0a7529.JPG

http://eaesea.org/ui/site/files/4_59f6df7484333.JPG